تکنولوژی وارم لایت چیست؟

وارم لایت ، تکنولوژی وارملایت

در این جا برای‌تان نکات جالبی از دنیای مدرن سامانه های نظارت تصویری و دوربین مداربسته آماده کرده ایم . ” تکنولوژی وارم لایت ” .  امیدواریم بهترین انتخاب را داشته باشید.

دوربین مداربسته وارم لایت چیست؟

وارم لایت یا نورمرئی مثل نور چراغ قوه یا لامپ ، محل نصب دوربین مداربسته را روشن می کند حالا تصور کنید در اتاقی کاملا تاریک قرار دارید . دوربین مداربسته رو روشن می کنید دوربین شما مجهز به مادون قرمز نیست ، مادون قرمز همان چراغ های کوچک قرمز رنگی است که در شب روی دوربین دیده می شود پس در این اتاق تاریک تصویر دوربین شما سیاه می باشد چرا که نوری وجود ندارد و دوربین شما مجهز به دید در شب سیاه و سفید و مادون قرمز نمی باشد . حالا چراغ قوه ای را روشن می کنید اتاق روشن می شود و چشم شما به وضوح فضای اتاق را رنگی می بیند بنابراین دوربین شما نیز همه چیز را در اتاق مثل زمانی که لامپ روشن باشد یا نور آفتاب داخل اتاق باشد، رنگی و واضح می بیند .

حالا تصور کنید همین چراغ قوه روی دوربین تعبیه شود و زمانیکه نور کافی در محیط وجود نداشته باشد ، این چراغ قوه خاموش از برد دوربین دستور روشن شدن را دریافت کند و روشن می شود پس فضای اتاق روشن گردیده  و تصویر رنگی دریافت می گردد و زمانیکه لامپ اتاق روشن شد ، برد دوربین دستور خاموش شدن چراغ وار ملایت دوربین را صادر می کند ، چرا که منبع نوری دیگری اتاق را روشن کرده است به این تکنولوژی جدید وارم لایت یا colorvu اطلاق می شود.

فیلم تکنولوژی وارملایت